Tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng hạn mức tín dụng; đẩy mạnh giải ngân các gói hỗ trợ

Tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Thủ tướng chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt ( tiếp tục giảm lãi suất cho vay tăng hạn mức tín dụng phù hợp với diễn biến thị trường…) kịp thời, hiệu quả, phối hợp, đồng bộ chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng.

giảm lãi

Văn phòng Chính Phủ vừa ban hành Thông báo số 297/TB – VPCP ngày 31.07.2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thông báo nêu rõ: Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước (NNHN)  Việt Nam cần chủ động, bản lĩnh, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa và thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nưa các chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ Tướng Chính phủ để tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Trong đó, NHNN Việt Nam tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả vai trò. Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương nhằm ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm a toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, an toàn và  hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia, cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Nắm chắc tình hình, diễn biến trong và ngoài nước, bám sát thực tiễn, dự báo chính xác để có phản ứng chính sách kịp thời , nhanh nhạy, phù hợp, hiệu quả hơn nữa, tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, giá sát chặt chẽ hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ, hoạt động ngân hàng cà hệ thống các tổ chức tín dụng

Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt ( tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng hạn mức tín dụng phù hợp với diên biến thị trường, tập trung tín dụng vào các động lực tăng trưởng: đầu từ, tiêu dùng, xuất khẩu …) kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ. chặt chẽ hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, nhanh chóng, dứt khoát.

Điều hành cân bằng hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá, giữa lạm phát và tăng trưởng để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh giải ngân gó tín dụng 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, 120 nghìn tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội

Thủ tướng chính phủ yêu cầu NHNN Việt Nam tiếp tục rà soát, hiện thể chế, cơ chế chính sách tiền tệ ngân hàng. Trong đó hoàn thiện dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung đúng tiến độ, chất lượng theo tinh thần bám sát vào thực tiễn và lấy ý kiến tham gia đầy đủ của các đối tượng điề chỉnh để tháo gỡ các khó khắn, vướng mắc phát sinh, tăng cường phân cấp, phân quyền, quy định trách nhiệm rõ ràng và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, bổ sung các quy định, công cụ để kiểm soát.

Nghiên cứu luật hóa mối quan hệ giữa ngân hàng và người đi vay, quyền đòi nợ để nâng cao trách nhiệm người đi vay. Tiếp tục rà soát toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để sửa đổi, bổ sung, không để sơ hở, trục lợi, khoảng trống pháp lý gây mất an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tập trung điều hành tăng trưởng tín dụng với cơ cấu hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, hướng nguồn vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh có trọng tâm, trọng điểm, có kiểm soát, tuân thủ quy luật thị trường, cạnh tranh lành mạnh.

Tiếp tục các giải pháp đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng 40 nghìn tỉ đồng hỗ trợ lãi suất, 120 nghìn tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội và 15 nghìn tỉ đồng cho ngành sản xuất đồ gỗ, thủy sản.

NHNN Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng phấn đấu tiết giảm chi phí, giảm ch tiêu, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để có dư địa giảm lãi suất, tăng khả năng tiếp cận tín dụng, tạo thuận lợi cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh theo tinh thần  lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ.

Tiếp tục điều hành ổn định thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam: nghiên cứu thực tiễn điều hành trong thời gian vừa qua để rút ra các bài học kinh nghiệm phát huy hiệu quả hơn nữa các kết quả đã đạt được…

Theo báo laodong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0975.502.159